Gereden onder invloed van drugs?

Is bij een verkeerscontrole het vermoeden ontstaan dat u onder invloed van drugs heeft gereden? Dan kan de politie u op een zelfde wijze vervolgen als voor rijden onder invloed van alcohol. Ook kan de politie op grond van de Wegenverkeerswet uw rijbewijs invorderen. Sinds 1 juli 2017 bestaan er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. De politie kan sinds die datum via een speekseltest op straat controleren op druggebruik. Ook kan de politie een onderzoek doen naar de psychomotorische functies en de oog- en spraakfunctie. Als de speekseltest of het onderzoek op drugsgebruik wijst, dan wordt u aangehouden en wordt er bloed afgenomen om de hoeveelheid drugs in het bloed te meten. Gecontroleerd wordt op:

 • Amfetamineachtige stoffen;
 • methamfetamine;
 • cocaïne;
 • MDMA;
 • MDEA;
 • MDA;
 • cannabis;
 • heroïne;
 • morfine;
 • GHB;
 • gamma butyro-lacton;
 • 1,4-butaandiol.

Rijbewijsprobleem.nl: voor als u zo snel mogelijk uw rijbewijs terug wilt hebben.

Voor overige drugs blijft in het algemeen gelden dat u niet mag rijden als u onder invloed bent van drugs. Dat geldt ook voor het rijden onder invloed van geneesmiddelen. Het gebruik van een combinatie van drugs of van drugs en alcohol is geheel verboden. Daarvoor geldt simpelweg een nul limiet. Verder kan de politie u aanmelden bij het CBR voor het ondergaan van een onderzoek naar de afhankelijkheid van drugsgebruik.

INHOUDING RIJBEWIJS DOOR OFFICIER VAN JUSTITIE

Een ingevorderd rijbewijs wordt door de politie naar de officier van justitie bij het CVOM gestuurd. De officier van justitie moet vervolgens binnen tien dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Uw ingevorderde rijbewijs wordt als u niets doet bijna altijd ingehouden door de officier van justitie, in dat geval voor een aantal maanden.

VERZOEK TERUGGAVE RIJBEWIJS

Wij kunnen in dit stadium de officier van justitie proberen te overtuigen om uw rijbewijs in afwachting van de zaak terug te geven. De wet vereist namelijk een individuele beoordeling en dat wordt nogal eens vergeten. Het is dan ook van groot belang om nu al uw achtergrond en belangen naar voren te brengen. Wij zorgen voor een snelle en persoonlijke lobby, desgewenst nog binnen de beslistermijn van 10 dagen.

KLAAGSCHRIFT TERUGGAVE RIJBEWIJS

Als de officier van justitie nog niet is overtuigd of al een beslissing tot inhouding heeft genomen dienen wij een klaagschrift in bij de rechtbank. We verzoeken dan de rechtbank om de teruggave van het rijbewijs te gelasten. Bij de behandeling ter terechtzitting zal één van onze gespecialiseerde advocaten u bijstaan. De ervaring leert dat de rechter waarde hecht aan de persoonlijke belangen van onze cliënten en vaak (in meer dan 80% van de gevallen) overgaat tot teruggave van het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Uiteraard bekijken wij ook of er eventuele ‘vormfouten’ zijn gemaakt bij uw aanhouding en blaas- en/of speekseltest, want ook de politie laat wel eens een steek vallen. U verhoogt uw kansen op succes sterk als u van meet af aan de juiste strategie hanteert. Wij kennen het klappen van de zweep en zorgen ervoor dat u geen kansen laat liggen. Aarzel daarom niet en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

STRAFBESCHIKKING/DAGVAARDING ONTVANGEN

Uiteindelijk komt uw zaak voor bij de officier van justitie of de rechtbank. U ontvangt hiervoor een (aangetekende) uitnodiging. Wij kunnen voor u het dossier opvragen en u bijstaan op de zitting. Ook als u het rijbewijs al terug heeft gekregen is bijstand van groot belang omdat de voorlopige beslissing geen garanties biedt voor de zitting. Wij zorgen er voor dat u op voorhand weet wat u kunt verwachten en geen kansen laat liggen. Neemt u daarom na ontvangst van de oproeping/dagvaarding direct contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten om u te laten adviseren over de verdere procedure.

Specialisten

Specialisten

De advocaten van Rijbewijsprobleem.nl zijn gespecialiseerd in verkeersrecht. Ons team staat u bij met alle voorkomende rijbewijsproblemen.

Over onze specialisten

De kosten

De kosten

Dankzij onze specialisatie werken we efficiënt waardoor de kosten laag blijven. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor de door de overheid - pro deo - gefinancierde rechtsbijstand

Meer over de kosten