Een CBR-keuring?

Een alcoholkeuring door een CBR-psychiater kost u de lieve som van € 1086. De hoogte van dit bedrag betekent helaas niet dat u een grondig en deugdelijk onderzoek door een onafhankelijke psychiater kunt verwachten. De psychiaters die de keuringen verrichten worden geselecteerd en benoemd door het CBR.

Het is ons al jaren een doorn in het oog dat het onderzoek alleen mag worden uitgevoerd door psychiaters die aan het CBR verbonden zijn. De reden dat dit niet is toegestaan laat zich raden. De psychiaters moeten van het CBR namelijk streng keuren op basis van een door het CBR bedachte onderzoeksmethodiek. En streng keuren kunnen ze.

Uit cijfers die wij na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur verkregen is gebleken dat in 2010 in 95% van alle mensen die een alcohol- of drugs onderzoek moesten ondergaan het rijbewijs ongeldig werd verklaard. Wij durven hierdoor te stellen dat het CBR hiermee het zicht op de realiteit volledig heeft verloren.

Waarom de hulp van Rijbewijsprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk

Ga niet zonder voorbereiding naar de CBR-keuring

U dient nooit onvoorbereid op een keuring te verschijnen. Wij hebben ervaren dat het 'slagingspercentage' na een goede voorbereiding met tientallen procenten toeneemt. Wij kunnen u deze voorbereiding geven, omdat wij alle ins en outs van de CBR-keuring kennen.

Bij een alcohol- of drugsonderzoek moet u bijvoorbeeld altijd uw bloed of urine afgeven. Wij raden u daarom aan om voor de keuring uw bloed en urine door uw huisarts te laten beoordelen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er bestaat vaak een eenvoudige remedie om een verhoogde waarde snel weer te laten normaliseren (waarde naar een juiste hoogte krijgen) voordat u zich laat keuren door het CBR.

Wanneer er verhoogde waardes gevonden worden, zijn hier vaak alternatieve verklaringen voor. Bij verhoogde waardes kunnen wij u helpen (bijvoorbeeld in samenspraak met gerenommeerde internisten of klinisch chemici). Dit is van groot belang, aangezien het CBR in nagenoeg alle gevallen waarin sprake is van (zelfs licht) verhoogde waarden, overgaat tot ongeldig verklaren van uw rijbewijs.

Wat vraagt men tijdens een CBR-keuring?

Verder is het belangrijk om te weten wat de psychiaters van het CBR aan u zullen vragen en wat de achtergrond van hun vraagstelling is. Wij kennen alle lastige vragen, valkuilen en eigenaardigheden van de CBR-psychiaters. Zorg ervoor dat het bedrag van € 1086 geen weggegooid geld is en laat u door onze specialisten voorbereiden.

Met een degelijke voorbereiding voorkomt u dat u ondoordachte uitspraken doet. Het komt nogal eens voor dat de psychiater uw antwoorden verkeerd interpreteert, waardoor uw rijbewijs ten onrechte ongeldig wordt verklaard. Na een deugdelijke voorbereiding is een tweede onderzoek door een CBR-psychiater vaak niet meer nodig. Zo kunt u deze kosten besparen.

Tijdens de CBR-keuring recht op inzage en verandering

Ook heeft u recht op inzage en verandering tijdens uw CBR-keuring. Het CBR wijst u vaak niet op dit recht. De CBR-psychiater stelt na de keuring een rapport op. Het rapport mag alleen met uw toestemming aan het CBR worden gestuurd.

U heeft daarbij het recht fouten in de rapportage van de CBR-psychiater aan te geven, zodat de psychiater deze kan herstellen. In deze fase kan onze bijstand veel verschil maken. Is de uitkomst van de keuring voor u negatief, dan kunnen wij de psychiater wijzen op zijn fouten. Meer dan eens heeft dit de psychiater gedwongen zijn conclusie aan te passen.

Het enkele feit dat de psychiater weet dat wij over zijn schouder 'meekijken', maakt hem eerder bereid nuance in zijn rapport aan te brengen.

Bezwaarprocedure CBR-keuring

Als u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid zal het CBR u dit later in de bezwaarprocedure bovendien voor de voeten gooien. Op kritiek van uw kant over de keuring en rapportage zal het CBR bezwaar hebben. Het CBR zal dan aanvoeren dat u, bij de psychiater niet heeft aangegeven dat u het niet met zijn conclusie eens bent. 

Ook voor een goed onderbouwde reactie op het rapport, kunt u dus vertrouwen op onze diensten! Wij zullen de kosten die hieraan verbonden zijn vooraf met u doornemen zodat u weet waar u aan toe bent. Wij kunnen eventueel een gerenommeerde psychiater inschakelen die het rapport voorziet van stevig inhoudelijk commentaar en desnoods bevechten bij het Medisch Tuchtcollege.

Specialisten

Specialisten

De advocaten van Rijbewijsprobleem.nl zijn gespecialiseerd in verkeersrecht. Ons team staat u bij met alle voorkomende rijbewijsproblemen.

Over onze specialisten

De kosten

De kosten

Dankzij onze specialisatie werken we efficiënt waardoor de kosten laag blijven. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor de door de overheid - pro deo - gefinancierde rechtsbijstand

Meer over de kosten

Dankzij de specialisten van Rijbewijsprobleem
heb ik eindelijk mijn rijbewijs terug

Lees meer ervaringen