Onderzoek alcohol/drugs

Om een rijbewijs te kunnen bezitten dient u zowel rijgeschikt te zijn als over de juiste rijvaardigheid te beschikken. In het verleden heeft u hiervoor een rijexamen afgelegd en een verklaring omtrent uw medische omstandigheden ingevuld, de zogenaamde 'Eigen verklaring'.

Beoordeling alcohol- of drugsproblemen

Bent u niet verslaafd aan alcohol of drugs? Nu u bent aangehouden onder invloed van één van deze middelen bestaat daarover twijfel bij het CBR. Het onderzoek is dan ook bedoeld om te beoordelen of er sprake is van een alcohol- of drugsprobleem, waardoor het niet veilig is om deel te nemen aan het verkeer.

Het probleem is dat het CBR al snel denkt dat uw deelname aan het verkeer niet veilig is en de artsen instrueert om uiterst streng te toetsen. De procedure kent vele valkuilen. De kosten voor zo’n onderzoek à € 1146 dient u zelf te voldoen. Indien u eventueel een tweede onderzoek aanvraagt, bedragen de kosten hiervan € 710.

Oplegging alcohol of drugs onderzoek door het CBR

Heeft u een onderzoek alcohol/drugs opgelegd gekregen? Teken bezwaar aan en laat u in ieder geval bijstaan voorafgaand aan de keuring. Van Oosten Advocaten is na jarenlange ervaring niet voor niets de grootste en meest geduchte tegenstander van het CBR geworden. Stel direct uw vraag via het formulier hiernaast of bel ons voor meer informatie.

Lees hieronder verder…

Rijbewijsprobleem.nl: voor als u zo snel mogelijk uw rijbewijs terug wilt hebben.

Alcohol en drugs keuringen door CBR

Het onderzoek bestaat uit een bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek en geestelijk onderzoek. De keuringen worden in opdracht van het CBR door een psychiater uitgevoerd, die de opdracht heeft om zeer streng te keuren. Ga daarom nooit onvoorbereid naar een keuring toe en denk vooral niet dat de arts op een deugdelijke en onafhankelijke manier zijn werk uitvoert.

Wij kennen alle lastige vragen, valkuilen, strikvragen en eigenaardigheden van de CBR-psychiaters en kunnen u voorbereiden op CBR keuringen. Dat is van het grootste belang omdat 80% van de mensen die zich niet goed voorbereiden niet door de keuring komen terwijl er in meestal in de ogen van echte onafhankelijke artsen helemaal niets aan de hand is. In ongeveer één uur persoonlijk contact op ons kantoor bereiden wij u grondig voor op het onderzoek. Wij weten dat er 'handleidingen' te koop zijn voor het onderzoek, maar daar doen wij niet aan mee. U 'bespaart' daarmee wellicht een paar tientjes maar de kans op succes bij één op één contact vinden wij echt veel en veel groter.    

Incidenten en persoonlijke omstandigheden van belang bij CBR keuring

Iedereen is van mening dat een echte alcoholist niet op de weg thuishoort, maar wij maken vaak mee dat een 'gezelligheidsdrinker', ook als alcoholmisbruiker of alcoholafhankelijke wordt afgeschilderd. Normaal gesproken is er echter slechts sprake van een incident en bestaat bij u direct het besef dat het 'eens en nooit weer’ was.

Is de procedure correct verlopen?

Het is van het grootste belang te controleren of het onderzoek alcohol/drugs op de juiste wijze verloopt. Zo is het belangrijk dat een psychiater – en niet bijvoorbeeld een basis(arts) – het onderzoek heeft uitgevoerd. Daarnaast maken wij het helaas vaak mee dat het niveau van de keurend psychiater bedroevend is. Meer dan eens hebben wij ons gelijk via het Medisch Tuchtcollege moeten halen.

Samenwerking met medische specialisten en contra-onderzoek

Wij werken samen met gespecialiseerde artsen en psychiaters om te zorgen dat u op medisch vlak niet bent overgeleverd aan het CBR. Daarnaast dient bij verhoogde bloedwaardes het bloedmonster door te worden gestuurd naar een ander laboratorium voor een contra-onderzoek (second opinion).

Van Oosten Advocaten werkt samen met de beste klinisch chemici en leverspecialisten van Nederland. Het komt dan ook zeer regelmatig voor dat er bij een tweede onderzoek door deze klinisch chemicus volstrekt normale bloedwaarden worden geconstateerd of dat er een logische andere verklaring is voor verhoogde bloedwaarden. U krijgt in een dergelijk geval meestal meteen uw rijbewijs terug.

Bezwaar aantekenen onderzoek alcohol/drugs

Er zijn twee momenten in deze procedure waarop u bezwaar kunt aantekenen. In eerste instantie kunt u bezwaar maken tegen de oplegging van het onderzoek. Daarnaast kunt u na het ondergaan van het onderzoek bezwaar maken tegen de uitslag ervan.

Houdt u er rekening mee dat u altijd binnen zes weken bezwaar dient aan te tekenen of beroep dient in te stellen. Neemt u in dergelijk geval zo spoedig mogelijk contact op met Van Oosten Advocaten. Wij kennen deze procedure als geen ander en weten welke eisen het CBR aan bestuurders stelt. De kansen op succes worden sterk vergroot als u snel actie onderneemt. Neem dus direct na de eerste brief van het CBR contact met ons op!

Deskundige hulp, ook bij verslavingsproblematiek

Mocht er overigens wel sprake zijn van verslavingsproblematiek, dan werken wij desgewenst graag samen met gerenommeerde klinieken voor verslavingszorg. Deze klinieken helpen mensen snel en discreet op pijnloze en integere wijze van hun alcohol- of drugsprobleem af, waarna wij ervoor zullen zorgen dat u weer zo snel mogelijk op de weg kunt.

Waarom de hulp van Rijbewijsprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk