Alcoholslot voor vrachtwagenchauffeurs van de baan?

Op 21 december jongstleden heeft de rechtbank Haarlem een zeer belangrijke uitspraak gedaan. In die zaak was sprake van een beroepschauffeur die een alcoholslot opgelegd had gekregen. Daardoor kreeg hij feitelijk ook meteen een beroepsverbod opgelegd, want het alcoholslot mag volgens de huidige wetgeving immers niet worden ingebouwd in een vrachtauto. De man zou daardoor zijn baan verliezen en niet meer in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. De rechtbank haalde een streep door de beslissing van het CBR en overwoog daarbij dat deze gevolgen veel te zwaar zijn en daardoor in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De man kreeg dus geen alcoholslot en zijn proceskosten moesten worden betaald door het CBR. Een zeer principiële en dappere uitspraak van de Haarlemse rechters. Het CBR zal ongetwijfeld hoger beroep instellen tegen deze uitspraak. Vooralsnog geldt in ieder geval dat er hoop is voor beroepschauffeurs!

Overige publicaties