Advocaat wil alcoholslot uit alle auto’s

‘Snel procedure tegen het CBR’

Amsterdam – Ook voor de 5100 automobilisten die nu rondrijden met een alcoholslot, moet die maatregel zo snel mogelijk van tafel.

Dat wil, de in verkeerszaken gespecialiseerde, Amsterdamse advocaat Geertjan van Oosten. Hij start zo snel mogelijk een of meerdere herzieningsprocedures om dit voor elkaar te krijgen. De Raad van State haalde dinsdag een streep door het juridisch al langer omstreden slot. Nederlands hoogste bestuursrechter vindt het onacceptabel dat de maatregel wordt opgelegd zonder dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van betrokkenen.

Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat het onwenselijk is om automobilisten feitelijk twee keer te straffen voor hetzelfde vergrijp. Namelijk via het CBR, dat het alcoholslot laat inbouwen, en de strafrechter, die nog een ontzegging van de rijbevoegdheid en een boete kan opleggen.

Pleidooi voor een Generaal Pardon

Het kabinet moet formeel nog een standpunt innemen, maar per saldo is het alcoholslot in zijn huidige vorm dood en begraven. Tegelijkertijd hoeft dat volgens de Raad van State niet te betekenen dat er iets verandert voor de bestaande deelnemers aan het alcoholslotprogramma. “Juridisch klopt dat, maar moreel is het absurd. Hier hoort het principe gelijke monniken, gelijke kappen te gelden”, reageert Geertjan van Oosten. “Er zou een generaal pardon moeten komen, waarna alle bestaande gevallen opnieuw worden beoordeeld. Anders is er sprake van rechtsongelijkheid.”

Zoals verschenen in De Telegraaf op 06-03-2015

Overige publicaties