Alcoholslot: Gelijke monniken gelijke kappen!

Brandbrief: Gelijke monniken gelijke kappen!

Omdat het niet uit te leggen is dat de oude gevallen nog steeds te maken hebben met het alcoholslot en de nieuwe gevallen ‘geluk’ hebben gehad en het alcoholslot voor hen is afgeschaft vinden wij dat de minister in actie moet komen! Zij kan het CBR te bewegen gebruik te maken van de mogelijkheid tot een echte herbeoordeling.

Brandbrief

Zie hier de brandbrief die wij aan de minister schreven. Mocht u een herbeoordeling proberen af te dwingen, neem dan contact op met ons.   

Overige publicaties