Hoge Raad haalt streep door strafproces na alcoholslot

De aanhouder wint! Hoge Raad haalt streep door strafproces na alcoholslot

Honderden malen hebben wij de afgelopen jaren het verweer gevoerd dat na het opleggen van een alcoholslot er geen strafprocedure meer kan volgen. Men is immers al meer dan voldoende gestraft! 

De afgelopen maanden gaven de meeste Gerechtshoven ons al gelijk. Het openbaar ministerie legde zich daar  echter niet neer bij en legde de vraag voor aan onze hoogste rechter, de Hoge Raad der Nederlanden. Die kwam vandaag tot het oordeel dat het opleggen van een alcoholslot inderdaad gewoon een straf is en dat het daardoor niet meer mogelijk is om ook nog iemand voor de strafrechter te dagen.

Dit betekent in onze visie dat alle nog lopende strafzaken dienen te worden geseponeerd en dat de (advocaat)kosten die u heeft gemaakt moeten worden vergoed. Verder is het redelijk om gratie te vragen voor de zaken die reeds zijn afgewikkeld. Neem voor advies direct contact op met ons.

De volledige uitspraak van de Hoge Raad vindt u hier.

Overige publicaties