Procederen alcoholslotzaken: eindelijk succesvol

Jarenlang procederen in honderden alcoholslotzaken levert eindelijk succes op!

De Raad van State heeft vandaag gesproken en de regeling van het alcoholslot onverbindend verklaard. Dit houdt in dat het alcoholslotprogramma (asp) niet meer mag worden opgelegd. Dat is een unicum, nu de Raad van State terugkomt op zijn eerdere standpunt!

13.000 keer het alcoholslot

Sinds de invoering van het alcoholslotprogramma op 1 december 2011 hebben ruim 13.000 automobilisten het slot opgelegd gekregen. Wij hebben steeds betoogd dat het slot op zich een redelijke maatregel kan zijn, maar dat door de massaliteit van de oplegging, waarbij geen rekening werd gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval, de uitkomst van de maatregel disproportioneel en onrechtvaardig was.

Wij hebben het alcoholslot afgekeken van Zweden. Daar is het slot in 10 jaar tijd ongeveer 600 keer opgelegd. De rechter kijkt daar goed of het alcoholslot, dat uiteraard een grote belasting vormt, wel echt nodig is. Bij ons (wij hebben ongeveer twee keer zoveel inwoners als Zweden) dus in drie jaar 13.000 keer. Je kan daarmee dus rustig zeggen dat de zaak is ontspoord. Dat komt omdat de oplegging en tenuitvoerlegging van het slot niet in handen van de rechter maar van het CBR is gelegd. Het CBR kijkt alleen maar naar het geconstateerde alcoholpercentage en kan, mag en wil geen rekening houden met de bijzondere omstandigheden van het geval.

Een eenmalige fout

Wij werden steeds geconfronteerd met mensen die veelal een eenmalige stomme fout hadden gemaakt en daarvan hadden geleerd, maar die desondanks door het CBR als hardnekkige alcoholmisbruikers werden aangemerkt. Dat resulteerde in de oplegging van een alcoholslot voor minimaal twee jaar tegen enorme kosten (€ 5000,=). De verhalen van onze cliënten waren vaak ingrijpend, soms zelfs schrijnend. Men raakte bijvoorbeeld zijn of haar baan kwijt. Mensen verloren contact met naasten waardoor mantelzorg niet meer kon worden verleend.

onredelijke wetgeving

Wij hebben steeds de rechter trachten te overtuigen van de onredelijkheid van de regelgeving. Wij hebben geprocedeerd in honderden zaken. Soms bijna tegen beter weten in, want de regelgeving was goed dichtgetimmerd. Wij meenden echter dat door de massaliteit van onze bezwaren en beroepen en de volstrekte redelijkheid van onze standpunten uiteindelijk het inzicht bij de rechterlijke macht of de politiek zou ontstaan dat Nederland op het verkeerde spoor was beland. Rechters, zo proefden wij, wilden vaak ook wel maar voelden zich met handen en voeten gebonden. Wij hebben successen geboekt voor bromfietsers en vrachtwagenchauffeurs. Daarmee kwamen de eerste scheuren in de regelgeving. Ondanks het feit dat wij wisten dat de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, het niet met ons eens was en het alcoholslot niet wenste af te schieten bleven wij massaal doorprocederen voor ‘gewone’ automobilisten in de hoop dat door het grote aantal procedures de ogen zouden worden geopend. Dat is nu gebeurd. De Raad van State overweegt ook letterlijk “De ernst en de omvang van de gevolgen die de oplegging van het asp in concrete gevallen heeft, die eerst duidelijk werden door het toenemend aantal zaken dat aan de rechtbanken en de Afdeling is voorgelegd, hebben de Afdeling evenwel genoopt om dat oordeel te heroverwegen.

Alle zaken die nog niet hebben geleid tot een definitieve (onherroepelijke) oplegging moeten dus nogmaals goed tegen het licht worden gehouden. Neem dus direct contact met ons op, want wij zullen u uiteraard met raad en daad hierin bijstaan en alles voor u uit de kast trekken. Het alcoholslot moet een zeldzaamheid worden. Een uitzondering. Alleen voor diegenen die echt moeite hebben om de auto na alcoholgebruik te laten staan.

Oude gevallen

Ook in oude gevallen kunnen wij waarschijnlijk wat betekenen. Hoewel de Raad van State aangeeft dat er op zich geen reden is om deze nieuwe uitspraak als herzieningsgrond aan te merken wordt er wel duidelijk aangegeven dat het CBR de bevoegdheid heeft het besluit te heroverwegen. Wij staan met onze jarenlange ervaring dus voor u klaar.

De volledige tekst van de uitspraak vindt u hier.

Overige publicaties