Streep door het alcoholslot!

Kabinet: alcoholslot is duur en ingewikkeld

Het blijkt te duur en zeer ingewikkeld te zijn om een alcoholslot op te leggen, concludeert minister van de Steur in een brief aan de kamer. Daarom is er door hem een streep door het alcoholslot gezet en komt het niet terug in het strafrecht. Eerder zette de Raad van State al een streep door het alcoholslot en bepaalde de Hoge Raad dat naast het alcoholslot niet nog een straf kon worden opgelegd.

Alcoholslot en het strafrecht

Minister van der Steur concludeert dat het alcholslot behoorlijke kosten met zich mee brengt voor de desbetreffende automobilisten. Hierdoor zou een rechter minder snel overgaan tot het opleggen van een alcoholslot.

Ook een afweging om de kosten van het inbouwen van een alcoholslot door de overheid te laten betalen is meegenomen in het besluit van het kabinet. De kosten wegen echter niet op tegen de juridische instrumenten die al bestaan voor automobilisten met (teveel) drank op, aldus Van der Steur. Volgens van der Steur heeft het daarom geen zin om het alcoholslotprogramma in stand te houden. 

Wat betekent dit?

Het alcoholslot keert volgens minister Van der Steur definitief niet terug in het strafrecht. Wat dit betekent voor de huidige gevallen is nog wat onduidelijk, maar het lijkt redelijk ervan uit te gaan dat rechters soepeler gaan worden bij verzoek om termijnverkorting van het alcoholslot. Houd in ieder geval onze website goed in de gaten!

Lees het volledige artikel in de Telegraaf.

Overige publicaties