Gereden onder invloed van drugs?

Is bij een verkeerscontrole het vermoeden ontstaan dat u onder invloed van drugs heeft gereden? Dan kan de politie u op een zelfde wijze vervolgen als voor rijden onder invloed van alcohol. Ook kan de politie op grond van de Wegenverkeerswet uw rijbewijs invorderen en dat gebeurt ook steeds vaker. Sinds 1 juli 2017 bestaan er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. De politie kan sinds die datum via een speekseltest op straat controleren op druggebruik. Ook kan de politie een onderzoek doen naar de psychomotorische functies en de oog- en spraakfunctie. Als de speekseltest of het onderzoek op drugsgebruik wijst, dan wordt u aangehouden en wordt er bloed afgenomen om de hoeveelheid drugs in het bloed te meten. Gecontroleerd wordt op:

 • Amfetamineachtige stoffen;
 • methamfetamine;
 • cocaïne;
 • MDMA;
 • MDEA;
 • MDA;
 • cannabis;
 • heroïne;
 • morfine;
 • GHB;
 • gamma butyro-lacton;
 • 1,4-butaandiol.

Rijbewijsprobleem.nl: voor als u zo snel mogelijk uw rijbewijs terug wilt hebben.

Voor overige drugs blijft in het algemeen gelden dat u niet mag rijden als u onder invloed bent van drugs. Dat geldt ook voor het rijden onder invloed van bepaalde geneesmiddelen. Het gebruik van een combinatie van drugs of van drugs en alcohol is geheel verboden. Daarvoor geldt simpelweg een nul limiet. Verder zal de politie u meestla aanmelden bij het CBR voor het ondergaan van een onderzoek naar de afhankelijkheid van drugsgebruik.

INHOUDING RIJBEWIJS DOOR OFFICIER VAN JUSTITIE

Een ingevorderd rijbewijs wordt bij een drugsverdenking door de politie vaak - ten onrechte - naar de officier van justitie bij het CVOM gestuurd. Dat mag niet, want artikel 164 van de Wegenverkeerswet is niet geschreven voor het rijden onder invloed van drugs. De officier van justitie moet dan ook binnen tien dagen beslissen om uw rijbewijs terug te geven. Wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt is dat de politie het rijbewijs doorstuurt naar het CBR en daarbij melding maakt van de verdenking van het rijden onder invloed van drugs. Gezegd wordt dan dat het CBR binnen vier weken beslist wat er met het rijbewijs zal gebeuren. Dat is alleen geen wettelijke termijn en het is meer regel dan uitzondering dat het CBR veel langer de tijd neemt. Bovendien kan het CBR aan de hand van de uitslag van het bloedonderzoek bepalen dat een onderzoek naar uw geschiktheid wordt opgelegd door een psychiater. Wij kunnen voor u bezien of het kansrijk is hier bezwaar tegen aan te tekenen. Verder kunnen wij u voorbereiden op het onderzoek om uw kansen op het doorstaan hiervan sterk te vergroten. 

 VERZOEK TERUGGAVE RIJBEWIJS

Wij kunnen in dit stadium de officier van justitie of het CBR proberen te overtuigen om uw rijbewijs in afwachting van de zaak of het onderzoek terug te geven. Wij zorgen voor een snelle en persoonlijke lobby en laten desnoods onze tanden zien door bijvoorbeeld een kort geding te beginnen.

Als de officier van justitie toch een beslissing tot inhouding heeft genomen dienen wij een klaagschrift in bij de rechtbank. We verzoeken dan de rechtbank om de teruggave van het rijbewijs te gelasten. Bij de behandeling ter terechtzitting zal één van onze gespecialiseerde advocaten u bijstaan. De ervaring leert dat de rechter waarde hecht aan de persoonlijke belangen van onze cliënten en vaak (in meer dan 80% van de gevallen) overgaat tot teruggave van het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Uiteraard bekijken wij ook of er eventuele ‘vormfouten’ zijn gemaakt bij uw aanhouding en blaas- en/of speekseltest, want ook de politie laat wel eens een steek vallen. U verhoogt uw kansen op succes sterk als u van meet af aan de juiste strategie hanteert. Wij kennen het klappen van de zweep en zorgen ervoor dat u geen kansen laat liggen. Aarzel daarom niet en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

STRAFBESCHIKKING/DAGVAARDING ONTVANGEN

Uiteindelijk komt uw zaak voor bij de officier van justitie of de rechtbank. U ontvangt hiervoor een (aangetekende) uitnodiging. Wij kunnen voor u het dossier opvragen en u bijstaan op de zitting. Ook als u het rijbewijs al terug heeft gekregen is bijstand van groot belang omdat de voorlopige beslissing geen garanties biedt voor de zitting. Wij zorgen er voor dat u op voorhand weet wat u kunt verwachten en geen kansen laat liggen. Neemt u daarom na ontvangst van de oproeping/dagvaarding direct contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten om u te laten adviseren over de verdere procedure.

Specialisten

Specialisten

De advocaten van Rijbewijsprobleem.nl zijn gespecialiseerd in verkeersrecht. Ons team staat u bij met alle voorkomende rijbewijsproblemen.

Over onze specialisten

De kosten

De kosten

Dankzij onze specialisatie werken we efficiënt waardoor de kosten laag blijven. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor de door de overheid - pro deo - gefinancierde rechtsbijstand

Meer over de kosten